Λίγα λόγια για μας


Η Κτελ Χαλκιδικής ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία και διοικείται από Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το τελευταίο Συμβούλιο απαρτίζεται από τους εξής:

bus-image

Το Ιστορικό της Εταιρείας


bus-image
bus-image
bus-image
bus-image

2019

Το Κτελ Χαλκιδικής εξελίσεται τεχνολογικά παρουσιάζοντας τη νέα ιστοσελίδα καθώς και τις e-ticket Web & Android apps.2003

Στις 22/12/2003 το Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Χαλκιδικής μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

1973

Με Προεδρικό Διάταγμα (102/1973) λειτούργησαν με την μορφή Ν.Π.Ι.Δ «Ιδιότυπου Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Αυτοκινητιστών»

1967

Έγιναν αλλαγές στον τρόπο διάρθρωσης των ΚΤΕΛ (συγχωνεύτηκαν σε 8 Κ.Τ.Ε.Υ.Λ.)

1952

Συστήθηκαν 104 Κ.Τ.Ε.Λ («Κοινό Ταμείο Έισπραξης Λεωφορείων») με το νόμο Ν.2119/1952.